Katharina Lorvik

Katharina Lorvik

  • Arkeolog

Telefonnummer: 93204665

E-post: katharina.lorvik@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Katharina Lorvik er arkeolog med osteoarkeologi (skjelettanalyse) som spesialfelt, og arbeider til daglig ved NIKUs kontor i Bergen siden 2008.

Hennes hovedarbeidsområder er prosjektering og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser, skjelettanalyser og kulturminneregistreringer. Hun har erfaring med arkeologiske undersøkelser og registreringer i forhistorisk og middelalder-kontekst, bygravninger, grunnboringer i forbindelse med miljøovervåkning, kirkegårdsundersøkelser og bruk av digitale verktøy (GIS). Hun har vært tilknyttet prosjekter i Norge og utlandet.

Lorvik har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, med fagkombinasjonen arkeologi, kulturvern og kulturformidling, sosialantropologi . Hun har fagspesialisering i osteologi og rettsarkeologi fra universiteter i Sverige og England.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: