Beate Albrigtsen Pedersen

  • Forskningsrådgiver

Telefonnummer: 951 08 841

E-post: beate.pedersen@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Dr. Beate Pedersen jobber i NIKU med bistand til søknadsskriving, innhenting av eksterne forskningsmidler og annen forskningsadministrasjon.

Beate er historiker, med norrøn middelalder som spesialfelt. Hun er spesielt interessert temaer som mentalitet, følelser og politisk kultur, og hvordan disse faktorene påvirket sosiale og mellommenneskelige relasjoner i sagaenes verden. Beate er utdannet ved Universitetet i Oslo, hvor hun disputerte i 2017 med avhandlingen Humor i det norrøne samfunnet: En studie av humorens funksjon i kongesagaer og islendingesagaer.

Beate kommer til NIKU fra stilling som førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.