Stigende havnivå Den forventete havnivåstigningen på over 70 cm mot slutten av dette århundret vil ha store konsekvenser for bygninger som denne brygga på Notholmen. Foto: Marte Boro NIKU/2022

Møre og Romsdal – ROS-analyser for kulturmiljø

NIKU skal bistå Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Hustadvika, Surnadal og Ørsta med å gjennomføre en vurdering av klimarelatert risiko og planlegge risikoreduserende tiltak for tre utvalgte kulturmiljøer. Risikovurderingen og tiltaksplanleggingen skal gjennomføres ved bruk av metoden utarbeidet i prosjektet Adapt Northern Heritage. Oppdraget består også i å evaluere og utvikle metoden, og sikre overføringsverdi til andre kommuner og fylkeskommuner i landet.

Formålet med prosjektet er å gjøre kommunene og fylkeskommunene bedre i stand til å ta vare på kulturmiljøverdier i et klima i endring. I gjennomføringen av prosjektet vil det bli lagt særlig vekt på samhandling mellom ulike fagfelt i kommuner og fylkeskommune, slik som kulturmiljøforvaltning, beredskap, plan- og byggesak og teknisk etat. Målet er å få fram arbeidsmetoder og samarbeidsformer som gjør at man kan jobbe på best mulig måte med disse temaene på kommune- og fylkesnivå.

Prosjektet gjennomføres ved arbeidsmøter og befaringer i de tre kommunene i oktober/november 2022, nærmere bestemt i Hustadvika, Surnadalsøra og setermiljø i Ørsta. Valget av de tre kulturmiljøene er gjort med tanke på at man ønsker å få erfaringer med ulike typer klimarelaterte utfordringer, ulike typer kategorier kulturmiljø og ulike typer vern.

Prosjektleder er Marte Boro.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2022