Klimaforandringer Otternes bygdetun i Aurland kommune i Sogn og Fjordane trues av et forandret klima.

ADAPT NORTHERN HERITAGE

Adapt Northern Heritage (ANH) er et 3-årig samarbeidsprosjekt finansiert av EUs Interreg programme for the Northern Periphery and Arctic.

Klimaforandringene vil få store konsekvenser for kulturminnene i de nordre og arktiske delene av Europa. Hovedformålet med dette prosjektet er å utvikle metoder for risiko- og sårbarhetsanalyser av kulturminner og kulturmiljøer samt prosedyrer for planlegging av tilpasningstiltak. Utviklingen og utprøvingen vil gjøres ved ni ulike «sites» (kulturminner / kulturmiljøer) i Skottland, Sverige, Russland, Norge samt på Island og Irland.

Prosjektet  ledes av Historic Environment Scotland (HES), og partnere er NIKUs  Bygningsavdeling, Minjastofnun Island (Cultural Heritage Agency og Iceland) og Riksantikvaren. I tillegg er det flere assosierte partnere, blant annet Riksantikvarieämbetet i Sverige, Aurland kommune i Sogn og Fjordane samt Sysselmannen på Svalbard.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    EUs Interreg programme for the Northern Periphery and Arctic
  • Tidsperiode
    2017-2020

Nyheter og aktiviteter