Foreløpig ligger det trygt, men det ligger med føttene helt ut på strandbrinken som flere steder er utsatt for bølgeerosjon. Longyearbyen ligger like over fjorden, og Hiorthhamn er et populært utfartssted for byens befolkning. Foto: A.C. Flyen, NIKU
Klimaforandringer : Taubanesentralen på Hiorthhamn er et ikonisk bygg. Foreløpig ligger det trygt, men det ligger med føttene helt ut på strandbrinken som flere steder er utsatt for bølgeerosjon. Longyearbyen ligger like over fjorden, og Hiorthhamn er et populært utfartssted for byens befolkning. Foto: A.C. Flyen, NIKU

ADAPT NORTHERN HERITAGE

Adapt Northern Heritage (ANH) er et 3-årig samarbeidsprosjekt finansiert av EUs Interreg programme for the Northern Periphery and Arctic.

Klimaforandringene vil få store konsekvenser for kulturminnene i de nordre og arktiske delene av Europa. Hovedformålet med dette prosjektet er å utvikle metoder for risiko- og sårbarhetsanalyser av kulturminner og kulturmiljøer samt prosedyrer for planlegging av tilpasningstiltak. Utviklingen og utprøvingen vil gjøres ved ni ulike «sites» (kulturminner / kulturmiljøer) i Skottland, Sverige, Russland, Norge samt på Island og Irland.

Prosjektet  ledes av Historic Environment Scotland (HES), og partnere er NIKUs  Bygningsavdeling, Minjastofnun Island (Cultural Heritage Agency og Iceland) og Riksantikvaren. I tillegg er det flere assosierte partnere, blant annet Riksantikvarieämbetet i Sverige, Aurland kommune i Sogn og Fjordane samt Sysselmannen på Svalbard.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    EUs Interreg programme for the Northern Periphery and Arctic
  • Tidsperiode
    2017-2020

Nyheter og aktiviteter