Foreløpig ligger det trygt, men det ligger med føttene helt ut på strandbrinken som flere steder er utsatt for bølgeerosjon. Longyearbyen ligger like over fjorden, og Hiorthhamn er et populært utfartssted for byens befolkning. Foto: A.C. Flyen, NIKU
Klimaforandringer : Taubanesentralen på Hiorthhamn er et ikonisk bygg. Foreløpig ligger det trygt, men det ligger med føttene helt ut på strandbrinken som flere steder er utsatt for bølgeerosjon. Longyearbyen ligger like over fjorden, og Hiorthhamn er et populært utfartssted for byens befolkning. Foto: A.C. Flyen, NIKU

ADAPT NORTHERN HERITAGE

Adapt Northern Heritage (ANH) er et 3-årig samarbeidsprosjekt finansiert av EUs Interreg programme for the Northern Periphery and Arctic.

Klimaforandringene vil få store konsekvenser for kulturminnene i de nordre og arktiske delene av Europa. Hovedformålet med dette prosjektet er å utvikle metoder for risiko- og sårbarhetsanalyser av kulturminner og kulturmiljøer samt prosedyrer for planlegging av tilpasningstiltak. Utviklingen og utprøvingen vil gjøres ved ni ulike «sites» (kulturminner / kulturmiljøer) i Skottland, Sverige, Russland, Norge samt på Island og Irland.

Prosjektet  ledes av Historic Environment Scotland (HES), og partnere er NIKUs  Bygningsavdeling, Minjastofnun Island (Cultural Heritage Agency og Iceland) og Riksantikvaren. I tillegg er det flere assosierte partnere, blant annet Riksantikvarieämbetet i Sverige, Aurland kommune i Sogn og Fjordane samt Sysselmannen på Svalbard.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    EUs Interreg programme for the Northern Periphery and Arctic
  • Tidsperiode
    2017-2020
Den internasjonale prosjektgruppa fra ADH
Internasjonalt prosjekt Den internasjonale prosjektgruppa (forsterket med forskere frå CULTCOAST-prosjektet) diskuterer tiltaksplanlegging og kysterosjon på Hiorthhamn. Fra venstre: Terje Abrahamsen (ledsager), Marte Boro; Riksantikvaren, Vibeke Martens; NIKU (CULTCOAST), Carsten Hermann; Historic Environment Scotland og Therese Sonehag; Riksantikvarieembetet i Sverige. Foto: A.C. Flyen, NIKU
Råte er en aktiv nedbrytningsmekanisme på SValabrd. Tidligee forskning utført av NIKU og Mycotem AS har vist at det er Husnettsopp (latin: Leucogyrophana mollis) som er den mest aktive råtesoppen på øygruppa. Den har et typisk nedbrytningsmønster i pæler ved at den begynner midt inne i stokken ogjobber seg utover. Bildet viser deler av en av taubanebukkene i Hirothhamn som fraktet kullet i «kibber» ned fra gruva høyt oppe i fjellsiden og ned til sjøen. Råte er en av nebrytningsmekanismene som ANH-prosjektet ser nærmere på i Hiorthhamn. Foto: AC Flyen/NIKU
Råte Råte er en aktiv nedbrytningsmekanisme på Svalbard. Tidligere forskning utført av NIKU og Mycotem AS har vist at det er Husnettsopp (latin: Leucogyrophana mollis) som er den mest aktive råtesoppen på øygruppa. Den har et typisk nedbrytningsmønster i pæler ved at den begynner midt inne i stokken og jobber seg utover. Bildet viser deler av en av taubanebukkene i Hiorthhamn som fraktet kullet i «kibber» ned fra gruva høyt oppe i fjellsiden og ned til sjøen. Råte er en av nebrytningsmekanismene som ANH-prosjektet ser nærmere på i Hiorthhamn. Foto: A.C. Flyen, NIKU

Nyheter og aktiviteter