Flom rammet Drangsholt hardt i 2017 Flommer som dette i Tofdalselva i 2017 kommer sannsynligvis hyppigere med klimaendringene. Foto Trygve Tønnesen.

Inviterer innbyggere i Lillesand og langs Tofdalselva til å bidra i forskningsprosjekt

NIKU ønsker bidrag fra innbyggere i Lillesand sentrum og langs Tofdalselva i Kristiansand kommune til forskningsprosjekt om klimaendringer og ekstremhendelser.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I forskningsprosjektet Michon jobber NIKU med å se på hvordan man kan skåne kulturhistorisk verdifulle bygninger og kulturmiljøer for flom, brann og andre ekstremhendelser.

Ønsker lokalkunnskapProsjektleder Nina Kjølsen Jernæs sier forskningsprosjektet trenger bidrag fra innbyggere.

Fire nasjonale områder er valgt ut som eksempler i prosjektet, hvorav to i Agder og to i Trønderlag.

I Agder er det trebebyggelsen i Lillesand og miljøene langs den flomutsatte Tofdalselva. Nå inviterer forskningsgruppa til arbeidsmøter, hvor de ønsker bidrag fra innbyggerne de to stedene.

– Målet med disse arbeidsmøtene er å etablere og videreutvikle nettverk av innbyggere, kommune, beredskap og andre, som sammen kan komme fram til forebyggende tiltak, men også lage planer for hva man skal gjøre i ekstremhendelser, sier prosjektleder Nina Kjølsen Jernæs.

I Lillesand er tema brann, mens langs Tofdalselva er tema flom. Hun understreker at man ikke må være ekspert på noen av temaene for å delta på arbeidsmøtene.

– Forskningsprosjektet er avhengig av lokal kompetanse, og erfaringene og kunnskapen til de som bor i områdene er derfor viktig, sier hun.

Det arrangeres arbeidsmøter på både dagtid og kveldstid i både Lillesand, Kristiansand og på Drangsholt.

Vil skåne trehus fra brannEt av målene i prosjektet er å komme fram til hvordan trehusbebyggelse, som denne i Lillesand, kan skånes fra brann.

Arbeidsmøter i Lillesand

I Lillesand er det arbeidsmøter om brannforebygging og -tiltak i Bystyresalen følgende tidspunkt:

  • 17. oktober 2022 kl.09-12
  • 17. oktober 2022 kl. 17-19

Man trenger ikke melde seg på i forkant, det er bare å møte opp.

Arbeidsmøter i Kristiansand og på Drangsholt

For å diskutere flomproblematikk langs Tofdalselva er det arbeidsmøter i både Kristiansand og på Drangsholt.

  • 20. oktober 2022 kl. 12-15 i Kristiansand rådhus
  • 20. oktober 2022 kl. 17-19 i Zoar bedehus, Drangsholt

Man trenger ikke melde seg på i forkant, det er bare å møte opp.