Hvordan påvirker klimatiltak kulturarv? Dette er et av temaene for CIENS-frokostseminaret 19. mai. Foto: Solcellepark i Gråsten på Jylland, Sønderjylland. Foto: New Øresund/Wikimedia Commons/CC BY 2.0.

Frokostseminar: – Hvordan kan vi møte konsekvensene av klimaendringene?

19. mai kan du få lære mer om NIKUs forskning på klima og kulturarv, med utgangspunkt i seks ulike prosjekt. Det digitale seminaret er i regi av miljøalliansen CIENS og er åpent for alle.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Klimaendringene gjør at bygninger, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner i økende grad forsvinner eller ødelegges.

Norsk institutt for kulturminneforskning forsker på effektene av klimaendringene på kulturarv, men jobber også med å finne gode metoder for å skåne kultur- og naturarv mot endringene som allerede er i ferd med å skje.

I denne forskningsfrokosten skal vi presentere et utvalgt aktuelle prosjekter, som både beskriver gode tverrfaglige metoder, og status for kulturarv i et våtere, varmere og villere klima.

Seminaret foregår på Zoom klokka 08:30-10:00. Meld deg på her.

Dette er CIENS

CIENS er et strategisk samarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter. Vi har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag.

CIENS er et samarbeid mellom CICERO, MET, NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI og Geofag/UiO.

Langfeldts hus på Monsøya i Ny-Hellesund som er istandsatt for å tåle fremtidens vær og vind. Foto: Gjertsen/Wikimedia Commons/CC BY 2.0.
Ny-HellesundOmråder som Ny-Hellesund kan i framtida forvente et våtere klima. Langfeldts hus på Monsøya er istandsatt for å tåle framtidas vær og vind. Foto: Gjertsen/Wikimedia Commons/CC BY 2.0
Graver på Likneset på Svalbard er truet av erosjon.
Graver truet av erosjonTining av permafrost og havis gjør at de tidligere godt beskyttede gravene på Likneset på Svalbard nå kan gå tapt. Foto: Elin Rose Myrvoll

Program

Del 1: Metoder i arbeidet med klima og kulturarv

  • 08:30 Gode metoder for å ivareta kultur- og naturarv i nordområdene, Marte Boro om Adapt Northern Heritage
  • 08: 40 Sikring mot framtidas storflommer, Siv Leden om sikringstiltak og kulturminner i Vågåmo og Finndalen
  • 08: 50 Kommer bygg som har greid seg i 1000 år til å overleve de neste 50 årene? Marte Boro om overvåkning av klimabelastning på freda bygninger

Del 2: Hva er status for kulturarv i dag og i framtida

  • 09:00 Lokalt samarbeid for å skåne kulturminner for klimaendringer og ekstremhendelser, Nina Kjølsen Jernæs om prosjektet Michon
  • 09:10 Tinende permafrost, stigende temperaturer, økende nedbør og truede kulturminner i nordområdene,  Anne-Cathrine Flyen om forskningsprosjektet Cultcoast
  • 09: 20 Hvordan påvirker de nordiske samfunnenes klimatilpasningstiltak kulturarvenAnnika Haugen om oppdrag for Nordisk ministerråd
  • 09:30 Spørsmål og diskusjon