Marte Boro

  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 90682962

E-post: marte.boro@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Marte Boro er utdannet arkitekt ved AHO og har jobbet innenfor offentlig kulturmiljøforvaltning i ei årrekke. Hun har fra 2010-2022 vært fagdirektør hos Riksantikvaren med ansvar for klima og kulturmiljø. Marte var tidligere byantikvar i Oslo og arbeidet før det med saksbehandling og som ansvarlig for Byantikvarens tekniske bygningsvern og med prosjekter hos Riksantikvaren.

Som fagdirektør hos Riksantikvaren har hun særlig jobbet med utvikling av kunnskap og formidling knyttet til tilpassing til et klima i endring og kulturmiljøfeltets muligheter for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Hun var i perioden blant annet leder for utviklingen av den europeiske CEN standard Bevaring av kulturminner – veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse FprEN 16883 og co-leder for prosjektet Adapt Northern Heritage som utviklet veiledning for vurdering av klimarelatert risiko og planlegging av risikoreduserende tiltak.

I tillegg har Marte utarbeidet veiledning for energieffektivisering av eldre bygninger, bidratt til Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning og jobbet med veiledning i tilknytning til plan- og bygningsloven  og Teknisk forskrift knyttet til kulturminner.

Marte er medlem av EU-ekspertgruppen Strengthening Cultural Heritage Resilience for Climate Change.