Siv Leden

  • Sivilarkitekt

Telefonnummer: 91551334

E-post: siv.leden@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Siv Leden er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim med fordypning i bygningsvern, arkitekturhistorie, byplanhistorie og by- og regionplanlegging. Hun har videreutdanning i restaurering fra Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Leden har vært ansatt i NIKU siden 2015. Fagområdet hennes er vedlikehold og restaurering av kulturhistoriske bygninger, kulturminneforvaltning og kulturminneloven, kulturhistorisk stedsanalyse, vurdering av verneverdi, dokumentasjon og oppmåling.

Leden har lang erfaring fra offentlig kulturminneforvaltning. Hun har arbeidet i Museumsseksjonen i Kulturrådet der hun utviklet en metode for prioritering i bygningssamlinger. Hun har videre vært seniorrådgiver hos Riksantikvaren der hun særlig arbeidet med fredningssaker, prosjektet «Fredningsgjennomgangen», fredete og listeførte kirker, samt statlige verneverdige bygninger. Leden har også erfaring fra arkitektkontor, kommunal byggesaksbehandling, landmåling og museum.

Utvalgte prosjekter