Kontrollregistrering av 1200 bygninger En stor del av de registrerte bygningene er bolighus i sveitserstil. Her fra Kirkeveien i Asker. Foto: Siv Leden/NIKU 2019.

SEFRAK oppdatering Asker

På oppdrag fra Asker kommune gjennomførete NIKU kontrollregistrering i felt av ca 1200 SEFRAK-registrerte bygninger, i forbindelse med arbeid med ny kulturminneplan for kommunen. Formålet med bygningsgjennomgangen var å oppdatere registreringene og verdivurderingene for bygninger og kulturmiljøer som ble gjort på 1980- og 1990-tallet, å identifisere tapte bygninger, registrere tilstand og endringsgrad, og vurdere kulturminneverdi.

Asker kommune har et omfattende og variert utvalg av kulturminner og kulturlandskaper, fra kystlinjen, via sentrumsbebyggelsen og bondegårdene til marka. En stor del av de eldre bygningene er bolighus i sveitserstil. På 1980- og 1990-tallet ble det registrert mange uheldige utskiftinger av bygningsdetaljer, men ved NIKUs kontrollregistrering i 2019-2020 var det en rekke eksempler på at bygningsfasader var tilbakeført i tråd med sveitserstilens uttrykk.

Arealene rundt bygningene har stor betydning for opplevelsen av kulturminnene. Ikke minst er frukt- og bærhagene viktig for bygningsmiljøene. De rødmalte uthusene er et karakteristisk trekk i kommunen, og særlig er de store, røde driftsbygningene viktige landemerker. Bygningstapene som ble registrert var i stor grad knyttet til veiutbygging.

Prosjektleder: Siv Leden.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Asker kommune
  • Tidsperiode
    2019-2020