Anne Cathrine Flyen

  • Forsker —
  • Sivilarkitekt

Telefonnummer: 90040152

E-post: anne.flyen@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Anne-Cathrine Flyen er sivilarkitekt og forsker II, og har vært i NIKU siden 2000, med et opphold i perioden 2002-2007, da hun jobbet hos Sysselmannen på Svalbard.

Hennes fagområde er teknisk bygningsvern, og innbefatter blant annet skade- og tilstandsvurdering av bygninger og konstruksjoner, nedbrytning av konstruksjoner og materialer, klimarelaterte skader, forvaltning av kulturminner og kulturminnevern i polare strøk. Hun har også bred erfaring med utarbeidelse av forvaltningsplaner, spesielt for industriminne-lokaliteter.

Flyen har deltatt i flere EU-finansierte forskningsprosjekter innen miljøovervåking og skader i bygninger og har jobbet i store, tverrfaglige norske prosjekter, spesielt innen kulturminnelokaliteter og miljøeffekter fra slitasje og biologisk nedbrytning av kulturminner.

Flyen har utstrakt erfaring fra bygningsforskning og jobbet som forsker i Byggforsk, nå SINTEF-Byggforsk, i perioden 1988-1994. Hun har også bred erfaring fra offentlig kulturminneforvaltning med fartstid fra Byantikvaren (1994-1998), Riksantikvaren (1998-2000) og Sysselmannen på Svalbard (2002-2007). Hun er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter