Det er denne typen murgårder som er utgangspunktet for NIKU og SINTEFs forskningsprosjekt om energieffektivisering i gamle verneverdige bygninger . Foto_NIKU
Energieffektivisering i murgårder Det er denne typen murgårder som er utgangspunktet for NIKU og SINTEFs forskningsprosjekt om energieffektivisering i gamle verneverdige bygninger. Foto: NIKU

CulClim

CulClim-prosjektet har fått støtte fra  ”Folkets klimaforskning” under KLIMAFORSK hos Norges Forskningsråd, som bygger på hva folk vil at forskere skal gi dem svar på.

Målet med CulClim er å definere tiltak for klimatilpasning og energieffektivisering for verneverdige bygg som ikke går på akkord med verneverdier.

Forskere fra SINTEF Byggforsk og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har sett på hvordan beboere i verneverdige bygninger kan få økt kunnskap om klimatilpasning av bygninger og områder. Målet er å få beboerne/huseierne til å engasjere seg og gjennomføre tiltak som minsker klimautslippene og beskytter bygningene mot værpåvirkning.

Prosjektet er gjennomført med Oslos murgårder som case, og i samarbeid med beboere. En sentral problemstilling er at råd om energisparing og konkrete tiltak for å spare energi ikke er tilpasset gamle bygninger, men tar utgangspunkt i nye konstruksjoner og materialer.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2014-2018

Siste nytt