Veilederen er utviklet i prosjektet CulClim, som et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Veileder: Klimavennlig oppgradering av gamle bygårder i mur

En ny veileder skal gjøre det lettere å finne relevant informasjon om klimavennlig vedlikehold og oppgradering av bygårder og murbygninger.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Veilederen er utviklet i prosjektet CulClim, som et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Hvorfor egen veileder for eldre murbygninger?

Mange av de store byene preges fortsatt av en kraftig utbygging mot slutten av 1800-tallet.

I denne perioden var det murtvang  i flere norske byer, og det ble bygget store mengder boliger i form av bygårder i mur.

Disse bygningene gjenspeiler en viktig periode i byutviklingen i Norge generelt, og Oslo spesielt.

Etter den omfattende bybrannen i Ålesund i 1904 ble det for øvrig innført generell murtvang i alle norske byer.

– Denne eldre bygningsmassen representerer en tilknytning til vår felles historie, er identitetsskapende og gir kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier. Det er derfor viktig for samfunnet at disse bygningsmiljøene vedlikeholdes og at deres påvirkning på bymiljøet videreføres, ser Anne Cathrine Flyen som er forsker og sivilarkitekt hos NIKU og en av forfatterne av veilederen.

Hun påpeker også at dagens krav til utslippsreduksjon, energieffektivisering og komfort ikke alltid går overens med hensyn til verneverdier, bygningsfysiske prinsipper eller opprinnelig materialbruk i disse bygningene.

Bernt-Ankersgate-Mariboesgate.
MurbyenFra Bernt Ankersgate/ Mariboesgate i Oslo.
Fra Osterhaugsgate
Mur og fargerFra Osterhaugsgate i Oslo.

Miljøvennlige murbygninger

I følge forskerne fra Sintef og NIKU er det klima- og miljøvennlig å oppgradere og vedlikeholde de gamle bygårdene i mur hvis det gjøres på bygningenes premisser.

– Restaurering, oppgradering, vedlikehold og energieffektivisering av gamle bygninger er omfattende prosesser som forutsetter kunnskap. Informasjon, standarder og tilskuddsordninger er vanligvis laget med tanke på nyere bygninger med andre tekniske løsninger og materialer som ikke passer for de gamle murgårdene, sier Flyen.

– I tillegg krever vedlikehold og oppgradering av bygårdene at beboerne i leilighetene må samarbeide og fatte beslutninger i fellesskap, noe som gir andre utfordringer enn for småhus med enklere eierformer, sier Flyen.

Det finnes allerede en stor mengde informasjonsmateriell om vedlikehold og restaurering av gamle bygninger hos forskjellige aktører og interessegrupper.

– Ambisjonen er at veilederen skal være konkret, gjøre det lettere å finne relevant informasjon og gi en lettfattelig og enkel oversikt over problemstillinger knyttet til klimavennlig vedlikehold og oppgradering, sier Flyen

Last ned og les veilederen her:

Klimavennlig oppgradering av gamle bygårder i mur. Veileder for eiere og beboere