Klosterøya i Skien Hvordan sikre bærekraftig byomforming av tidligere idustiområder? Klosterøya i Skien er et av eksemplene som brukes til å diskutere tema knyttet til industriarv, ressurseffektivisering, bærekraftig mobilitet, biologisk mangfold og trivselsfremmende byrom i fagseminaret. Foto: O.H. Hagen.

Bærekraftig byomforming gjennom transformasjon av industiarv

Byplanlegging handler om å håndtere mange ulike og delvis konkurrerende hensyn, og i mange byer er sentralt beliggende arealer i ferd med å bli en knapp ressurs. 31. mars kan du delta på fagseminar med tema hvordan sikre bærekraftig byomforming av tidligere industriområder i eller nært sentrum.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Byplanlegging handler om å håndtere mange ulike og delvis konkurrerende hensyn, og i mange byer er sentralt beliggende arealer i ferd med å bli en knapp ressurs.

Grete Swensen, NIKUpresenterer utfordringer ved byomforming og transformasjon.

Tema: bærekraftig byomforming av industriområder

Tema for fagseminaret er hvordan sikre bærekraftig byomforming av tidligere industriområder i eller nært sentrum.

Forskere fra NIKU, TØI, SINTEF og NMBU vil presentere resultater fra prosjektet ADAPT: Sustainable Adaptation – Resilience in Urban Regeneration, som foregikk fra 2019-2022.

Møtet holdes på Teams 31.mars: kl. 9.00 – 12.30. Bli med her.

 

Cecilie Flyen, SINTEF/NIKUsnakker om miljøgevinster gjennom vern og gjenbruk.

Program

Tidspunkt Tittel Innleder
9.00 Velkommen Grete Swensen
9.05 – 9.15 Utfordringer ved byomforming og transformasjon – om ADAPT-prosjektet Grete Swensen
9.15 – 9.30 Resiliens – fra teori til praksis Forskergruppa
9.30 – 9.45 Industriarvens potensiale Maja Granberg
9.45 – 10.00 Miljøgevinster gjennom vern og gjenbruk Cecilie Flyen
10.00 – 10.15 Kommentar fra planlegger/forvalter
10.15 – 10.30 Spørsmål og diskusjon
10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 11.00 Biologisk mangfold og trivselsfremmende byrom Vebjørn Egner Stafseng
11.00 – 11.15 Bærekraftig mobilitet Oddrun Helen Hagen
11.15 – 11.30 Kommentar fra planlegger/forvalter
11.30 – 12.00 Spørsmål og diskusjon
12.00 – 12.15 Erfaringer og tilrådninger Forskergruppa
12.15 – 12.30 Avsluttende diskusjon
Maja Granberg, NIKUtar for seg industriarvens potensiale.

Drar lærdom av tidligere byomformingsprosjekter

Med fokus på to byomformingsprosjekter – Klosterøya i Skien og Verket i Moss – har forskerne undersøkt tema knyttet til industriarv, ressurseffektivisering, bærekraftig mobilitet, biologisk mangfold og trivselsfremmende byrom.

Problemstillingene som adresseres er relevante for aktører involvert i plan- og beslutningsprosesser i norske byer – planleggere, utviklere, kulturminneaktører, politikere, interessegrupper med flere.

Verket MossNy bebyggelse møter gammel på verket i Moss. Foto: I.M. Ødegård.
Verket MossEt av to byomformingsprosjekter som er studert i ADPT-prosjektet.
KlosterøyaHva kan man lære av byomformingen på Klosterøya i Skien? Foto: O. H. Hagen.
Klosterøya i SkienDet tidligere industriområdet på Klosterøya i Skien er det andre tilfellestudiet i prosjektet.

Bedre praksis i møte med endringer

Gjennom dialog med offentlige og private aktører, representanter for frivillige organisasjoner og brukergrupper har ADAPT rettet søkelyset mot hva slags utfordringer og problemer, samt hvilke muligheter som har oppstått i de to byomformingsprosjektene.

Et viktig mål har vært å lære av aktørene og å samle kunnskap som kan overføres til fremtidige byomformingsprosjekter for en bedre praksis i møte med endringer, mye usikkerhet og stadig nye utfordringer.

Byomforming skal forholde seg til hvor vi er nå, hvor vi vil og hvordan komme dit, men også til endringer som oppstår underveis i de langvarige prosessene fra planlegging til gjennomføring. Usikkerhet og endring er noe planleggingen må forholde seg til. Dagens planpraksis og -verktøy er ikke nødvendigvis tilpasset dette.