"Kamyren" i Moss - tidligere opphavet til den kjente mosselukta, og en stedsmarkør.

ADAPT – bærekraftig bytransformasjon

Formålet med ADAPT er å utforske hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger.

Urban transformasjon som byfornyelse representerer mange muligheter men også en del utfordringer. I mange byer er sentralt beliggende arealer i ferd med å bli en knapp ressurs.

Gjenbruk av historiske strukturer kan være en vesentlig faktor med hensyn til å sikre byens fremtidige bærekraft, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Eldre bebyggelse, inkludert teknisk industrielle strukturer kan betraktes som kulturminner og kulturmiljøer og representerer en ressurs i byutvikling. De kan bidra til å gi byen dens spesielle stedsidentitet.

Prosjektet tar utgangspunkt i to byomformingsprosjekter som foregår på sentralt beliggende områder der det inntil nylig har vært industrivirksomhet. Det ene området, Klosterøya, ligger i Skien og det andre, Verket, i Moss.

Prosjektleder: Grete Swensen

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    MILJØFORSK - Norges forskningsråd
Klosterøya i Skien Papirindustrien på Klosterøya er lagt ned, men den preger fremdeles området. Disse gallionsfigurene på plassert på leilighetsbygget Stockmand er godt kjent for folk i Skien-området, og ble opprinnelig laget som kunstnerisk utsmykning til et renseanlegg.
Moss Jernverk Tomta og deler av lokalene til nedlagte Moss Jernverk er gjort om til kontorer, boliger og kulturscene.