Hovedkontor, Oslo
NIKU
Postboks 736 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse: Storgata 2
Telefon (+47) 23 35 50 00

post@niku.no

NIKU består av seks fagavdelinger:
Arkeologiske undersøkelser – leder Lise-Marie Bye Johansen
Bygningsteknikk og -historie – leder Annika Haugen
Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap –  leder Knut Paasche
Konservering – leder Kjersti Marie Ellewsen
Kulturarv og samfunn – leder Torgrim Sneve Guttormsen
Nordområde – leder Alma Thuestad

NIKUs administrative ledelse
Administrerende direktør Kristin Bakken
Økonomi- og stabsdirektør Morten Dahl

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsansvarlig
Jorid Martinsen
Telefon: 400 71 589
E-post: jorid.martinsen@niku.no

Kontaktinfo til alle NIKUs ansatte finner du her.

NIKUs organisasjonskart (PDF)

________________________________________________
NIKU Tønsberg
Kontorleder Hanne Ekstrøm Jordahl
Farmannsveien 30
3111 TØNSBERG
Telefon: 90 74 91 69 ________________________________________________
NIKU Bergen
Kontorleder Rory Dunlop
Dreggsallmenning 3
Postboks 4112 Sandviken
5835 BERGEN
Telefon 932 04 665 / 908 42 471
_________________________________________________
NIKU Trondheim
Kontorleder Ann Kathrin Jantsch
Kjøpmannsgt. 1b
7013 TRONDHEIM
Telefon: 470 79 843
_________________________________________________
NIKU  Tromsø
Leder Alma Thuestad
Framsenteret
Postboks 6606 Stakkevollan
9296 TROMSØ
Telefon: 77 75 04 00
Telefax: 77 75 04 01