Hovedkontor, Oslo
NIKU
Postboks 736 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse: Storgata 2
Telefon (+47) 23 35 50 00
Telefax (+47) 23 35 50 01

post@niku.no

NIKU består av seks fagavdelinger:
Arkeologiske undersøkelser – leder Lise-Marie Bye Johansen
Bygningsteknikk og -historie – leder Annika Haugen
Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap –  leder Knut Paasche
Konservering – leder Ellen Hole
Kulturarv og samfunn – leder Knut Fageraas
Nordområde – leder Alma Thuestad

NIKUs administrative ledelse
Administrerende direktør Kristin Bakken
Økonomidirektør Marie Louise Lønnum

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsrådgiver
Thomas Wrigglesworth
Telefon: 95 87 78 82
E-post: thomas.wrigglesworth@niku.no

NIKUs organisasjonskart (PDF)

________________________________________________
NIKU distriktskontor Tønsberg
Kontorleder Hanne Ekstrøm Jordahl
Farmannsveien 30
3111 TØNSBERG
Telefon: 92 49 78 22 / 92 62 67 78 ________________________________________________
NIKU distriktskontor Bergen
Kontorleder Rory Dunlop
Dreggsallmenning 3
Postboks 4112 Sandviken
5835 BERGEN
Telefon 932 04 665 / 908 42 471
_________________________________________________
NIKU distriktskontor Trondheim
Kontorleder Ann Kathrin Jantsch
Kjøpmannsgt. 1b
7013 TRONDHEIM
Telefon: 92 26 67 79 / 40 55 01 26/ 40 49 44 15
_________________________________________________
NIKU distriktskontor Tromsø
Leder Alma Thuestad
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 TROMSØ
Telefon: 77 75 04 00
Telefax: 77 75 04 01