Ann Kathrin Jantsch

  • Arkeolog —
  • Kontorleder —
  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 47306529

E-post: ann.jantsch@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ann Kathrin Jantsch er arkeolog med spesialkompetanse i osteoarkeologi (skjelettanalyse), og arbeider til daglig ved NIKUs kontor i Trondheim hvor hun startet i juni 2016.

Hun er cand. philol. og har sin utdannelse fra NTNU og Lunds universitet. Hovedfagsoppgaven omhandlet et skjelettmateriale fra kolonitiden i Argentina.

Ann Kathrin har oppnådd variert erfaring innen kulturminnevernet, det gjelder forvaltning, planarbeid, utviklingsarbeid, skilt- og skjøtsel, feltarbeid, utstilling og formidling. Hun har vært engasjert i små og store prosjekter av nasjonal og internasjonal art, og har lang erfaring med kontrollregistrering i fylkeskommunal regi. De siste årene har hun jobbet med kulturminnevern i kommunen, bl.a. utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Faglige interessefelt er vern og bruk av kulturminner, utviklingsarbeid og verdiskaping, kunnskapsløft i forvaltningen, nyere tids gravminner og desimeringsproblematikk. Har publisert arbeider om menneskeskjeletter og gravskikk.

Hos NIKU arbeider hun som fagkonsulent med saksbehandling, prosjektering og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser i overvåking-, utgravnings- og miljøovervåkingsprosjekter.