Ann Kathrin Jantsch

  • Arkeolog —
  • Kontorleder —
  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 47306529

E-post: ann.jantsch@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ann Kathrin Jantsch er arkeolog med spesialkompetanse i osteoarkeologi (skjelettanalyse), og kontorleder ved arkeologiavdelingens kontor i Trondheim. Som kontorleder koordinerer hun prosjektlederne for den arkeologiske overvåknings- og utgravningsvirksomheten i middelalderbyen Trondheim.

Jantsch er cand. philol. og har sin utdannelse fra NTNU og Lunds universitet. Hovedfagsoppgaven omhandlet menneskeskjeletter i en historisk-arkeologisk kontekst. Deler av hovedfaget ble gjennomført ved en forskningsstasjon i Mendoza, Argentina.

Jantsch har oppnådd variert erfaring innen kulturminnevernet, det gjelder forvaltning, planarbeid, utviklingsarbeid, skilt- og skjøtsel, feltarbeid, utstilling og formidling. Hun har vært engasjert i små og store prosjekter av nasjonal og internasjonal art, og har lang erfaring med kontrollregistrering og tilstandsvurdering av automatisk fredete kulturminner i fylkeskommunal regi. Hun var del av komité for revisjon av Norsk Standard 9450 «Automatisk fredete kulturminner – Registrering av tap og skade». Jantsch har også jobbet med kulturminnevern i kommunen, bl.a. utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Feltarbeidserfaring omfatter registrering, kontrollregistrering, overvåking og utgravning av et bredt spekter av kulturminnetyper og perioder. Hun har bred prosjektledererfaring. I NIKU har hun bl.a. ledet utgravingsprosjekt i Britannia Hotel og avklarende undersøkelse i   Klostergata.

Faglige interessefelt er utviklingsarbeid (byutvikling og bærekraft), verdiskaping, nyere tids gravminner og desimeringsproblematikk. Har publisert arbeider om menneskeskjeletter og gravskikk.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: