Terje Gansum

  • Administrerende direktør

Telefonnummer: 934 45 975

E-post: terje.gansum@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Terje Gansum er administerende direktør for Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Han er utdannet Mag.art. i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo (1995), hvor arkeologisk landskapsanalyse og storhauger var tema for avhandlingen. I 2004 disputerte han ved Göteborgs Universitet med doktoravhandlingen: Hauger som konstruksjoner – arkeologiske forventinger gjennom 200 år. Faglig er interessefeltet knyttet til metodeutvikling og vikingtid.

Erfaring som leder har han først og fremst som seksjonsleder fra Vestfold fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 2008 til 2023. Gansum har ledet Midgard historisk senter på Borre fra 2006-2009 og ledet stiftelsen Jernaldergarden på Ullandhaug i 1997-1998. Han var styreformann i Ludwig Boltzmann Institutt for arkeologisk prospeksjon og virtuell arkeologi fra 2014 til instituttet avsluttet forskningsaktiviteten i desember 2023.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: