Sara Langvik Berge

  • Kommunikasjonsansvarlig —
  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 938 46 180

E-post: sara.berge@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Sara Langvik Berge er kommunikasjonsansvarlig i NIKU. Hun har jobbet i NIKU siden 2015, både som arkeolog og kommunikasjonsrådgiver.

Hun er ansvarlig for kommunikasjonsstrategi, arbeid mot presse og media, nettside og sosiale medier.

Berge er utdannet arkeolog med en mastergrad fra NTNU i Trondheim (2006), med kunsthistorie og sosialantropologi i fagkretsen. Hun har variert og omfattende erfaring fra arkeologiske prosjekter i hele landet. Berge har vært ansatt ved NIKUs Oslokontor siden 2015, blant annet som feltleder for Follobaneprosjektets delprosjekt Bispegata, og som funnansvarlig.

Ved siden av det arkeologiske arbeidet har hun gjennom mange år bidratt til formidling av kulturminner – gjennom Instagram, Pop-Up museum, Kulturminnebloggen, omvisninger, illustrasjoner og skilting av kulturminner. Hun har en særlig interesse for fotografi, og står bak NIKUarkeologenes Instagramside @niku_archaeology.

Utvalgte prosjekter

Artikler