Sara Langvik Berge

  • Arkeolog —
  • Feltleder I

Telefonnummer: 938 46 180

E-post: sara.berge@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Sara Langvik Berge er arkeolog og har vært ansatt ved NIKUs oslokontor siden 2015.

Hun har en mastergrad i arkeologi fra NTNU i Trondheim, med mellomfag i tekstil- og bygningsteknologi. I tillegg har hun kunsthistorie og sosialantropologi i fagkretsen.

Berge har variert og omfattende arkeologisk felterfaring fra prosjekter i hele landet, og har jobbet ved Akershus, Oppland, Østfold og Sogn- og Fjordane fylkeskommuner, samt ved større og mindre utgravningsprosjekter ved Kulturhistorisk Museum og Vitenskapsmuseet. Hun har også erfaring med illustrasjoner og utforming av skilt til kulturminner. Hun var også feltleder på Follobaneprosjektet.

Berge er faglig interessert i tekstiler, hverdagsgjenstander og bruksgjenstander fra middelalder. Hun har en særlig interesse for fotografi og har siden 2016 vært involvert i å formidle funn fra Follobanen på sosiale medier.

Utvalgte prosjekter

Artikler