Illustrasjon av Mariakirken i Oslo. Av Harald Sund
Mariakirken i Oslo Mariakirken i Oslo kan man i dag se restene av i middelalderparken. Denne illustrasjonen av Harald Sund (1926) viser hvordan kirken muligens så ut.

Ny bok: Oslos historie

De arkeologiske utgravningene i middelalder-Oslo i forbindelse med Follobanen har gitt helt ny kunnskap om Oslos tidlige historie. NIKU vil dele denne kunnskapen med omverdenen, og tar initiativ til å skrive en ny praktbok om middelalderbyen Oslo!

Arkeologiske funn har gitt ny kunnskap om hvordan osloborgerne i år 1000-1600 bodde, spiste, skaffet inntekter, lagde allianser, forstod verden og skapte mening i hverdagen.

Boka vil sammenstille arkeologiske funn med andre kilder for å fortelle en helhetlig og tverrfaglig historie om middelalder-Oslo, fra etableringen av byen på 1000-tallet til den store bybrannen i 1624.

Redaksjonen vil bestå av arkeolog Egil Lindhart Bauer, kunsthistoriker Morten Stige, arkeolog Håvard Hegdal og litteratur-/kunsthistoriker Stefka G. Eriksen. Disse vil hente inn tekstbidrag fra Norges aller beste forskere på de mest relevante temaene til å skrive boka. Med dette ambisiøse prosjekter håper NIKU å gi et allment publikum et nytt blikk på middelalderhistorien!

NIKU vil ha boka ferdig i 2024, til byens 400 årsjubileum.

Prosjektleder: Egil Lindhart Bauer

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Ikke avklart
  • Tidsperiode
    2019-2024