Egil Lindhart Bauer

  • Arkeolog —
  • Forsker —
  • Kontorleder

Telefonnummer: 45205173

E-post: egil.bauer@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Egil Bauer er arkeolog og begynte i NIKU i 2014. Han arbeider hovedsakelig med arkeologiske overvåknings- og utgravningsprosjekter i middelalderbyen Oslo.

Bauer er utdannet ved Universitetet i Oslo, hvor han skrev sin masteravhandling om den middelalderske kirketopografien på Island. Deler av masterstudiene gjennomførte han ved Lunds universitet, hvor han fokuserte på bygningsarkeologi og historisk arkeologi. Ellers består fagkretsen av historie, religionshistorie, middelalderlatin og kunsthistorie, inkludert kristen ikonografi fra Det norske institutt i Roma.

Bauer har bred erfaring fra store arkeologiske prosjekter. Han var utgravningsleder i Kongsgårdprosjektet Avaldsnes ved Kulturhistorisk museum i 2011-2014, og i fire sesonger arbeidet han i Hólar-prosjektet på Nord-Island. Videre har han arbeidet ved NIKUs kontor i Tønsberg og hatt kortere oppdrag i Akershus fylkeskommune, hos Riksantikvaren og ved Kulturhistorisk museum.

Bauers faglige interesse- og kompetanseområder er nordisk middelalder, historisk arkeologi, kirker, samspillet mellom middelalderens konge- og bispemakt, bygningsarkeologi og formidling av arkeologi til store og små.

Utvalgte prosjekter

Artikler