Egil Lindhart Bauer

  • Arkeolog —
  • Forsker —
  • Kontorleder

Telefonnummer: 45205173

E-post: egil.bauer@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Egil Lindhart Bauer er forsker og kontorleder ved arkeologiavdelings oslokontor. Som kontorleder koordinerer han prosjektlederne for den arkeologiske overvåknings- og utgravningsvirksomheten i middelalderbyen Oslo.

Bauer er utdannet ved Universitetet i Oslo, hvor han skrev sin masteravhandling om den middelalderske kirketopografien på Island. Deler av masterstudiene gjennomførte han ved Lunds universitet, hvor han fokuserte på bygningsarkeologi og historisk arkeologi. Ellers består fagkretsen av historie, religionshistorie, middelalderlatin og kunsthistorie, inkludert kristen ikonografi fra Det norske institutt i Roma.

Bauer har bred erfaring fra store arkeologiske prosjekter. Siden han begynte i NIKU i 2014, har han ledet flere av de største utgravningsprosjektene i middelalderbyen Oslo, relatert til utbyggingen av Follobanen. I 2011–14, var han utgravningsleder i Kongsgårdprosjektet Avaldsnes ved Kulturhistorisk museum, og i fire sesonger arbeidet han i Hólar-prosjektet på Nord-Island.

Bauers faglige interesse- og kompetanseområder er nordisk middelalder, historisk arkeologi, kirker, samspillet mellom middelalderens konge- og bispemakt, bygningsarkeologi og formidling av arkeologi til store og små. Hans seneste forsking omhandler steinbygninger og navngivningskonvensjoner for bygårdene i middelalderbyen Oslo.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler