Hanne Ekstrøm Jordahl

Hanne Ekstrøm Jordahl

  • Arkeolog —
  • Kontorleder

Telefonnummer: 90749169

E-post: hanne.ekstrom.jordahl@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Hanne Ekstrøm Jordahl er arkeolog med spesialkompetanse i osteoarkeologi (skjelettanalyse), og arbeider til daglig ved NIKUs kontor i Tønsberg hvor hun har jobbet ved siden 2007.

Hun er cand. philol. og har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen og Oslo, samt spesialisering fra Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet ved Stockholms Universitet. Hun har bred arkeologisk erfaring fra ulike typer arkeologiske undersøkelser av så vel forhistoriske som middelalderske og etter-reformatoriske kulturminner.

Hannes arbeidsområder hos NIKU omhandler middelalderby og middelalderske kirker/kirkesteder/klostre og dens kirkegårder. Hennes spesialisering er knyttet til graver og gravskikk fra alle tidsperioder, og spesielt ubrent humant beinmateriale fra middelalder. Hun utfører både prosjektledelse/utgravningsledelse, selve undersøkelsen samt osteoarkeologiske analyser.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler