Bilde av en arkeolog fra NIKU som graver ut skjelett.
NIKU har utført flere utgravninger av kirkegårder fra middelalderen tidligere.

Kirkegården under Landmannstorget i Skien

På oppdrag fra Riksantikvaren skal NIKU i perioden mai-juni 2019 utføre en arkeologisk utgravning av kirkegården som ligger under Landsmannstorget i Skien. Prosjektet finansieres av Skien kommune, og gjennomføres i forbindelse med at området skal opparbeides til park.

Dette blir den første systematiske utgravningen av denne kirkegården, og funnene kan gi mye ny kunnskap om middelalderbyen Skien.

Per i dag vet man lite om kirkegården. Den kan ha tilhørt Mariakirken i Skien, som var byens eneste middelalderkirke, eller var den muligens opprinnelig en hjelpekirkegård? Tidligere arkeologiske undersøkelser viser at den inneholder graver fra midten av 1300-tallet til slutten av 1700-tallet.

Faglige problemstillinger for utgravningen er blant annet:

 • Når var kirkegården i bruk og hvilken funksjon hadde den?
 • Kan en finne spor etter indre oppdeling av kirkegården med tanke på kjønn, alder, sosial identitet?
 • Hvilken indre og ytre utforming har gravene, og hvilke spor etter gravskikk eller ritualer finnes det?
 • Kan man finne spor etter sykdom, levevilkår, kosthold, geografisk opphav m.m.?

NIKUs Tønsberg-kontor er ansvarlig for utgravingen og det vil være seks arkeologer tilknyttet prosjektet. Etterarbeid, inkludert osteoarkeologiske analyser, vil bli utført i 2019-2021.

Prosjektleder: Hanne Ekstrøm Jordahl

 • Status
  Under arbeid
 • Oppdragsgiver
  Riksantikvaren og Skien kommune
 • Tidsperiode
  2019-2021

Siste nytt