Tykke kulturlag i Rådhusgaten Gunhild Høvik Hansen renser opp i profilen til de godt bevarte kulturlagene øverst i Rådhusgaten. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU.

Arkeologiske undersøkelser i Rådhusgaten, Tønsberg

NIKU foretar arkeologiske undersøkelser i Rådhusgaten i Tønsberg. Arbeidet skjer i forbindelse med infrastrukturtiltak, initiert og finansiert av Tønsberg kommune.

Rådhusgaten ligger i indrefileten av Tønsberg middelalderby. Under tidligere undersøkelser har det blitt påvist inntil fire meter tykke kulturlag innenfor deler av tiltaksområdet. Området har også vist en høyere funntetthet enn ellers i middelalderbyen.

Aktuelle faglige problemstillinger

Finnes det spor etter veifar, og hva kan vi finne ut om dimensjon, bruksfaser og datering?

Kan de arkeologiske funnene bidra til å gi oss bedre forståelse om overgangen fra havnens bebyggelse med brygger og sjøboder til bygårdsbebyggelsen?

Er det mulig å avdekke deler av en tidligere påtruffet senmiddelaldersk steinbygning, og hva kan vi finne ut om dimensjon, bruksfaser og datering?

Kan vi se lokale variasjoner med hensyn til bevaring innenfor tiltaksområdet?

Arbeidet vil foregå i hele 2022. Følg Facebooksiden: Arkeologi i Tønsberg for oppdateringer om prosjektet.

Prosjektleder er Hanne Ekstrøm Jordahl.

 

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Tønsberg kommune
  • Tidsperiode
    2022-2023