Vinje middelalderkirkegård Arkeologer undersøker graver med middelalderdatering fra den vestre delen av Vinje kirkegård. Foto: HAnne Ekstrøm Jordahl, NIKU.

Vinje middelalderkirkegård

På oppdrag fra Vinje kirkelige fellesråd foretar NIKU arkeologiske undersøkelser av graver på vestre del av Vinje middelalderkirkegård.

En avklarende arkeologisk undersøkelse ble utført 6.9.2021, og det ble avdekket 7 graver. Da ble det innsamlet flere beinprøver fra gravene, og tre prøver ble 14C-datert til mellom AD 1487 og 1657.

Ved den arkeologiske undersøkelesen er følgende faglige problemstillinger aktuelle:

Hva kan gravene fortelle oss om gravskikk ved Vinje kirke i middelalderen, og hva kan den osteoarkeologiske logiske analysen si om menneskene som er gravlagt på kirkegården?

Finnes det et ytterliggere lag med graver, og hvilen datering har i så fall disse?

Prosjektleder for utgravningen er Hanne Ekstrøm Jordahl.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Vinje kirkelige fellesråd
  • Tidsperiode
    Juni 2022