NIKU har som visjon å være et ledende uavhengig kunnskapsmiljø for bevaring, verdiskaping og opplevelser i tilknytning til kulturminner.

Dette kunnskapsmiljøet består, foruten av egne fagpersoner på en rekke forskjellige kulturhistoriske felt, av et tett samarbeid med beslektede kunnskapsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.