St. Hallvard Detalj fra Emanuel Vigelands glassmaleri Rosevinduet i kongehallen på Akershus slott, som viser Oslos skytshelgen St. Hallvard. Foto: Kjartan Hauglid, NIKU.

Rosevindu Akershus slott

NIKU har bidratt med rådgivning i forbindelse med restaurering av Rosevinduet i kongehallen på Akershus slott.  

Rosevinduets grindverk i kleberstein ble utført i årene 1913–1917 som en rekonstruksjon av et vindu fra middelalderen. Deler av grindverket var forvitret og enkelte steiner hadde løsnet og falt ned. Det var ønskelig å restaurere vinduet med samme type kleberstein som opprinnelig var brukt, og NIKU bisto i arbeidet med å identifisere steinen og å skaffe restaureringsstein fra det opprinnelige steinbruddet. 

Glassmaleriet i Rosevinduet var utført av Emanuel Vigeland i årene 1917-1920. Rosevinduet består av ni store og åtte mindre felt, samt en rekke små felt med glass. Bildemotivene er hentet fra norsk middelalder og viser blant annet de norske nasjonalhelgenene St. Olav, St. Sunniva og St. Hallvard.  

Etter at glassmaleriet ble delvis ødelagt av eksplosjonen på Filipstad i 1943, havnet de bevarte restene på et loft på Akershus slott. Funn av Vigelands opprinnelige skisser og tegninger, samt kasser med ødelagte glassfragmenter gjorde at Rosevinduet kunne restaureres og rekonstrueres slik det opprinnelig var da det ble ferdigstilt i 1920. 

Prosjektleder: Kjartan Hauglid 

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Forsvarsbygg
  • Tidsperiode
    2021-2022