Asak kirkeruin Omkring hele ruinen ligger det løse stein, mange har sklidd ut av murene. Foto: Kjartan Hauglid/NIKU 2021

Tilstandsvurdering av Asak kirkeruin, Lillestrøm

Under en befaring med Riksantikvaren og Viken Fylkeskommune i mai 2020 ble det påvist et utrast murparti i sørøstre hjørne av Asak kirkeruin. Ruinen var i tillegg overgrodd av vegetasjon og mose, og sementavdekningen var sprukket flere steder.

På bakgrunn av befaringen fikk NIKU i oppdrag å gjøre en tilstandsvurdering av Asak kirkeruin og gjennomføre en georadarundersøkelse av kirkested og omliggende områder. Tilstandsvurderingen er ment å danne grunnlag for en kommende konservering av kirkeruinen. Undersøkelsene med georadar skal forsøke å påvise en eldre kirkegård samt tidligere registrerte gravhauger.

Kirken er først nevnt i skriftlige kilder i 1393 som «Gudleifs Asaker Sancti Michaelis kirkia» og var antagelig sognekirke for vestre del av det gamle bygdelaget Ákrar, på nordsiden av Øyeren, mellom munningen av Glomma og Leira.

Kirkeruinen på Asak ble utgravd, oppmålt og konservert i 1953-1954 av Riksantikvaren ved Bernt C. Lange og Cato Enger. Utgravningen skjedde på initiativ fra Romerike historielag, og historielaget har siden tatt seg av skjøtselen av ruinene på frivillig basis. Det er ikke dokumentert senere reparasjoner eller konservering av murverket.

Prosjektleder: Kjartan Hauglid

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Viken fylkeskommune, Avdeling for kulturarv, Seksjon for arkeologi
  • Tidsperiode
    2020-2021