Kalkmalerier i Moster gamle kirke Foto: Kjartan Hauglid/NIKU

Tilstandsvurdering av Moster gamle kirke

NIKU har gjennomført en tverrfaglig tilstandsvurdering av Moster gamle kirke i Bømlo kommune på oppdrag fra Fortidsminneforeningen. Tilstandsvurderingen skal være et beslutningsgrunnlag for å kunne velge tiltak, materialer og metoder for restaurering av kirken i forkant av 1000-årsjubileet for Mostratinget i 2024. 

Moster gamle kirke er trolig oppført i første halvdel av 1100-tallet. Dette er en av de best dokumenterte steinkirkene som er bevart fra norsk middelalder. Den er oppført i natursteinsmurverk og består av et rektangulært skip og kvadratisk kor.  

På grunn av utfordringer i et stadig våtere klima, har tilstandsvurderingen av Moster gamle kirke hatt spesielt søkelys på fuktproblematikken og de utvendige pussete overflatene. Murverkene og avrenningsproblematikken har vært prioritert i arbeidet. 

Prosjektleder: Kjartan Hauglid 

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Fortidsminneforeningen
  • Tidsperiode
    2022