Middelalderske kirkesteder

NIKU har et nasjonalt ansvar for arkeologiske undersøkelser på middelalderske kirkesteder

Et middelaldersk kirkested er et sted hvor det er, eller har vært, en kirke eller kirkegård med opprinnelse i middelalderen. Mange av kirkestedene er fortsatt i bruk, eller de ligger inntil nåværende kirkegårder, men det er også noen kirkesteder vi ikke kjenner nøyaktig plasseringen til.

NIKU har en lovpålagt rolle i forvaltningen av middelalderske kirkesteder. Vi skal være rådgiver for forvaltningsmyndigheten i saker som gjelder inngrep på middelalderkirkesteder og vi gjennomfører undersøkelser på disse lokalitetene.

Alle tiltak som medfører inngrep i grunnen på middelalderske kirkesteder, enten det er under kirkegulv eller ute på kirkegården, må søkes om til fylkeskommunen. NIKU gir faglige råd til fylkeskommunene i slike saker.

Hanne Ekstrøm Jordahl

Kontakt oss

Ta kontakt med Hanne Ekstrøm Jordahl om du har spørsmål

Kontakt

Prosjekter