Selbu kirke Arkeologer undersøker graver påvist i dreneringsgrøftene på sørsiden av kirken.

Arkeologisk undersøkelse av middelalderkirkegården ved Selbu kirke

Vinteren 2022 foretok NIKU en arkeologisk undersøkelse ved Selbu kirke i forbindelse med at det skulle dreneres rundt hele kirken. Det er ikke gjort noen arkeologiske undersøkelser av middelalderkirkegården tidligere.

Ved NIKUs undersøkelse ble det funnet spor av til sammen 37 graver, noen av dem med synlige kisterester. De færreste av gravene var fullstendig bevart. Flere var forstyrret av yngre graver eller andre inngrep, eller fortsatte utenfor undersøkelsesområdet. Bevaringsforholdene varierte fra graver med godt bevarte skjeletter til graver hvor skjelettet ikke lenger var bevart.

Det foreligger ingen dateringer fra gravene enda, men det antas at flere av dem er fra kirkegårdens eldste brukstid. På nyåret vil det bli gjort en osteoarkeologisk undersøkelse av skjelettene.

Prosjektleder: Silje Sandø Rullestad

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Selbu kommune
  • Tidsperiode
    2022