Bygningsmaterialer og konstruksjoner

NIKU gjør tilstandsvurderinger av bygninger og konstruksjoner i tre og mur, kartlegger skadeomfang og anbefaler tiltak

NIKU bistår med antikvarisk prosjektoppfølging ved bygningsvedlikehold og -istandsetting. Vi gjennomfører tilstandsvurderinger av bygninger og konstruksjoner i tre og mur, kartlegger skadeomfang og anbefaler tiltak.

Bygningsavdelingen foretar dokumentasjon av de enkelte bygningskomponentenes egenskaper og samvirke. NIKU utfører også bygningsarkeologiske undersøkelser og har spesialkompetanse på tradisjonelle kalkmørtler.

Klimaendringer, i form av mer nedbør og vind, samt økt forekomst av skadelig sopp og insektangrep, gir økt belastning på bygninger. Tiltak for energisparing, slik som etterisolering og solcellepaneler, har innvirkning på konstruksjon, fukttransport og utlufting i bygninger.

Vår kompetanse på bygningsmaterialer, nedbrytningsfaktorer, bygningsfysikk og bygningsstatikk, gir et godt kunnskapsgrunnlag når tiltak skal gjennomføres på bygninger og anlegg av tre og mur.

Edvard Undall

Kontakt oss

Edvard Undall kan svare på dine spørsmål om bygningsmaterialer og konstruksjoner

Kontakt

Prosjekter