Kalkmørtelprosjektet Her ser vi funksjonsskader på pusset fasade, Andebu kirke. Foto: Iselin Brevik, NIKU.

Kalkmørtelprosjektet

NIKU har fått tilskudd fra Riksantikvaren til å formulere et forslag til forskningsprogram om tradisjonell bruk av kalkmørtler. Formålet er å etablere et kunnskapsgrunnlag for bevaringsprogrammet for kirkebygninger, som skal igangsettes i 2024.

Kalk er et materiale som har fått lite fokus i forsknings- og istandsettingssammenheng. Med dette prosjektet ønsker vi å løfte og videreutvikle kunnskapen om kalkmørtler.

Forprosjektet utføres av NIKU i samarbeid med Fabrica, NGU og Murer Tore Granmo AS. Prosjektet finansieres av Riksantikvaren.

Prosjektleder: Annika Haugen.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2023-2024