Verneverdig takkonstruksjon Takfot i Ringsaker kirke. Foto: Edvard Undall, NIKU

Verneverdige takkonstruksjoner

Norge har en unik kulturarv i form av bevarte takkonstruksjoner av tre. Ved bruksendring eller hovedombygging av eldre bygninger, utløses Byggteknisk forskrift, hvor det blant annet stilles krav om dokumentasjon av konstruksjonssikkerhet.

Dagens metoder og beregningsmodeller er lite tilpasset eldre konstruksjoner, og mange av takkonstruksjonene har blitt, og blir, forsterket eller på annen måte endret som følge av uforholdsmessige krav til statiske egenskaper.

For å bevare kulturhistoriske verdier er det ønskelig at originale deler fremstår mest mulig autonome og intakte slik at kulturminneverdier ivaretas uten at det skal gå på bekostning av konstruksjonssikkerheten. Dette FoU-prosjektet skal gi grunnlag for bedre forståelse av virkemåter og statiske egenskaper ved eldre takkonstruksjoner i bl.a. kirkebygninger og bygårder.

Resultatene fra dokumentasjon og kartlegging vil utgjøre et kunnskapsgrunnlag for praktisk ivaretakelse av verneverdige takkonstruksjoner. Enn videre er prosjektets hensikt å utvikle nye, supplerende metoder for statiske beregninger som skal lede til nye veiledningsdokument og reviderte standarder.

Prosjektleder: Edvard Undall

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Finansiert av Stiftelsen UNI, Stiftelsen Sat Sapienti, Kulturminnefondet og Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2024