Daterte tømmeret i våningshuset på Sørum gård Gården ligger i Stange kommune. Den eldste delen er til høyre i bildet. Foto: Edvard Undall/NIKU 2022

Dendrokronologisk datering på Sørum gård

NIKU har tatt ut nitten boreprøver fra tømmeret i våningshuset på Sørum gård i Stange kommune, for å bestemme bygningens alder.

Prøvene ble sendt til Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU, og de viser at østre del av våningshuset ble bygd i 1811, eller kort tid etter, og at vestre del ble bygd i 1746, eller kort tid etter.

Prosjektleder: Edvard Undall

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Knut Wold
  • Tidsperiode
    2022