Rådgivning, forvaltning og lovverk

NIKU bistår med rådgiving i forbindelse med forvaltning, restaurering og konservering av kirkesteder, kirker og kirkeinventar

Endringer eller inngrep som berører kirkebygninger, kirkegårder og kirkegårders omgivelser kan kreve ulike former for søknader eller aksepter. De forskjellige kirkene og kirkestedene har også ulike typer vernestatus, og det kan i tillegg være nødvendig å forholde seg til ulike vernemyndigheter.

NIKU kan gi veiledning i saker som gjelder vernede kulturminner og gjøre prosessen enklere og mer oversiktlig. NIKU har kompetanse på kulturmiljøforvaltning og søknadsprosesser, både på arkeologi- og bygningssiden.

Iselin  Brevik

Ønsker du råd?

Iselin Brevik kan svare deg på spørsmål om forvaltning og lovverk

Kontakt