Iselin Brevik

  • Sivilarkitekt

Telefonnummer: 97045768

E-post: iselin.brevik@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Iselin Brevik er utdannet sivilarkitekt med fordypning i bygningsvern, og har vært ansatt i NIKU siden 2022.

Brevik har  12 års erfaring fra Kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren. Hun har jobbet mye med kulturminnefaglig rådgivning ved istandsetting og ombygging.

Breviks fagområder er endring- og tilpasning av fredete- og vernede bygninger og anlegg, kulturhistoriske vernevurderinger og kulturminneforvaltning