NIKU tilbyr verdi-, tilstands- og skadevurderinger av kirkebygninger, interiør og inventar. Vi utfører forvaltningsplaner og gir råd om bruk, restaurering og bruksendringer.

Kartlegging av kirkekunst og kirkeinventar

NIKU har kunnskap om kirkekunst, inventar og kalkmalerier i norske kirker.

NIKU har på oppdrag fra KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon) og Riksantikvaren i en årrekke jobbet med kartlegging av kirkekunst og inventar. Vi kan tilby vurderinger og råd basert på flere kriterier som kunstverdi, kvalitet, representativitet, bruksverdi og historisk verdi.

Norges kirker

NIKU har siden opprettelsen i 1994 arbeidet med det store dokumentasjonsprosjektet Norges kirker. Det ble opprettet i 1949 etter modell av Sveriges Kyrkor (opprettet i 1912) og Danmarks Kirker (opprettet 1933). Frem til 2003 ble forskningen publisert i bokverket med samme navn, siden har forskningsarbeidet blitt publisert direkte på www.norgeskirker.no

NIKU har også omfattende erfaring med konservering og bevaring av kirkekunst. 

Elisabeth Andersen

Kontakt oss

Elisabeth Andersen kan svare deg på spørsmål om kirkekunst, inventar og kalkmalerier.

Kontakt

Prosjekter