Dokumentasjon, skanning og oppmålinger av bygninger og anlegg

NIKU gjennomfører dokumentasjon og oppmåling av bygninger ved bruk av tradisjonelle, manuelle metoder, digital skanning, fotodokumentasjon, rektifisering av foto, m.m

Ofte kan det være aktuelt å bruke en kombinasjon av manuelle og digitale metoder for en målriktig og presis gjengivelse. I tillegg kan det være aktuelt å bruke eksisterende eldre oppmålingstegninger som grunnlag. Til bygningsdokumentasjon hører også en skriftlig beskrivelse basert på visuelle observasjoner, arkivmateriale og tilstandsregistrering.

NIKU har utarbeidet forskjellige metoder for dokumentasjon av bygninger og anlegg, og vi kan tilby eiere og kulturminneforvaltning en «dokumentasjonspakke» i tre nivå.

• Nivå 1 inkluderer fotodokumentasjon, bygningsbeskrivelse, tilstandsvurdering og registrering i Askeladden.
• I nivå 2 tilkommer hovedoppmåling med plan, snitt, detaljtegning og en utarbeidelse av bygnings- og endringshistorikk.
• I nivå 3 inngår laserskanning og fotogrammetri som etter prosessering kan gjengis som en 3D-modell. På bakgrunn av skanningen kan flere tegninger utarbeides ved behov.

En 3D-dokumentasjon vil gjenskape form, teksturer og strukturer i en stående bygning. Dersom bygningen i fremtiden skulle forfalle eller gå tapt, vil en digital rekonstruksjon fortsatt kunne gi verdifull kunnskap om kulturminnet.

Ved restaurering, istandsetting, rekonstruksjon eller ombygging vil det høye presisjonsnivået fra en slik dokumentasjon være anvendelig som grunnlag for prosjektering og praktisk arbeid. En 3D-modell vil være godt egnet til forsknings- og fomidlingsformål.

Les mer om bildebasert modellering her.

På grunnlag av dokumentasjonsmaterialet, kan prosedyrer igangsettes for å overvåke skader og nedbrytning, samt eventuelle andre endringer som påvirker bygningen over tid.

Dette kan gjøres for en hel bygning, deler av den; som detaljer og interiører, men også andre konstruksjonstyper og anlegg.

Bjørg Agasøster

Kontakt oss

Om du har spørsmål kan du kontakte Bjørg Agasøster

Kontakt

Prosjekter