Obelisk Rekonstruksjonstegning. Tegnet av Lars Jacob Hvinden-Haug.

Rekonstruksjon av hage på Spydeberg prestegård

Jacob Nicolai Wilses hage på Spydeberg prestegård er nå ferdig rekonstruert. Rekonstruksjonene er laget på grunnlag av et godt kildemateriale; hans egne beskrivelser, kobberstikk, samt hagearkeologiske utgravninger.

NIKUs arkitekt Lars Jacob Hvinden-Haug har tegnet de arkitektoniske elementene i hagen; altan, obelisk, og en urne (lysthuset ved karpedammen er også ferdig uttegnet men skal oppføres siden).

Trearbeidet er utført av en dyktig snekker med håndhøvlet materiale og listverk. Dessuten er en engelsk blystatue av 1700-talls modell fremskaffet av NIKU.

Hageelementene er malt av dekorasjonsmaler Roger Studsrud etter Lars Jacob Hvinden-Haugs tegninger.

Hagehistoriker Madeleine von Essen og landskapsarkitekt Anne Kaurin (Villvin) har utformet hageplanen og vegetasjonsplanen.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Spydeberg kommune