Dokumentasjon av seterløe

Dokumentasjon av seterløe

NIKU har undersøkt og dokumentert ei seterløe på Sæteråsen i Engerdal. Oppdraget omfattet dokumentasjon ved

 • 3D-fotografering
 • opptegning i plan og snitt
 • beskrivelse av bygningen og byggemåte
 • bygningsdeler
 • løas antatte historikk

I tillegg omfattet det beskrivelse av laftehogg i tekst, foto og tegning, dendrokronologisk undersøkelse av et hensiktsmessig utvalg av stokker, vurdering av teknisk tilstand for enkeltdeler og bygningen som helhet, og forslag til tiltak for bevaring av bygning og bygningsdeler som framtidig kunnskapskilde i forbindelse med mulig fredning.

Seterløa er laftet med vagenov. På bakgrunn av at det er kjent få stående bygninger laftet med dette laftehogget, som regnes som det enkleste og eldste, ønsker Riksantikvaren at seterløa tas vare på.

 • Status
  Ferdigstilt
 • Oppdragsgiver
  Riksantikvaren
 • Tidsperiode
  2016-2017