Symbol på Svalbards gruvedrift Taubanestasjonen ved sjøen er en viktig del av gruveanlegget i Hiorthhamn på Svalbard. Foto: Edvard Undall/NIKU 2021

Dokumentasjon av Hiorthhamn taubanestasjon

På oppdrag fra Riksantikvaren har NIKU 3D-dokumentert taubanestasjonen i Hiorthhamn på Svalbard og levert en beskrivelse av anleggets bygningshistorie, konstruksjon og tekniske installasjoner. På grunn av kysterosjonen på Svalbard står bygningen i fare for å bli undergravd og kollapse. Som grunnlag for sikringstiltak, eventuell flytting eller rekonstruksjon av bygningen, ønsket derfor Riksantikvaren en dokumentasjon av dagens situasjon.

Det ble drevet sporadisk kulldrift i Hiorthhamn fra 1917, men dagens taubanestasjon ble reist i forbindelse med ny oppstart av gruvedriften i 1938-39. Taubanestasjonen er et viktig symbol på gruvedriften, ettersom den er en tydelig konstruksjon i anlegget nede ved sjøen og viser sammenhengen med gruva oppe i fjellet. I tillegg er den svært ikonisk med sin virkning mot horisonten.

Prosjektleder: Erich Nau

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2021