Lastekran på Kapp Amsterdam, Svea
Dokumenterer gruvemiljø: Den store lastekranen på Kapp Amsterdam er en av de enorme konstruksjonene som skal dokumenteres. Kapp Amsterdam var selve livsnerven i gruvedriften i Svea, her ble alt kull som ble tatt ut av fjellet lastet om bord i store kullbåter. (Foto: NIKU/ Anne-Cathrine Flyen)

Digital dokumentasjon av gruvemiljøet i Svea

I forbindelse med opprydningsarbeidet etter gruvedriften i Svea på Svalbard, har NIKU fått i oppdrag fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani å dokumentere kulturmiljøet knyttet til kullgruvedriften i Svea.

Formålet med dokumentasjonen er å få laget en tredimensjonal digital modell av hele gruvesamfunnet og slik sikre en unik del industrihistorie for fremtiden.

NIKU bruker et tverrfaglig team som kombinerer ulike digitale dokumentasjonsmetoder for å samle inn data. Disse metodene inkluderer dronefoto/-fotogrammetri, fotogrammetri fra bakken og høyoppløselig skanning fra bakken. En og en bygning dokumenteres og legges inn i et tredimensjonalt kart ved hjelp av georeferering.

Feltarbeidet i Svea foregår i juli 2019.

Den endelige 3D-modellen skal kunne oppleves av publikum ved hjelp av VR-briller eller på skjerm. Der skal man kunne gå rundt i Svea og oppleve gruvebyen, kullkaia, lasteanlegget og inngangen til gruva.

Prosjektleder: Erich Nau
Ass. prosjektleder: Anne-Cathrine Flyen

Kontaktperson: Thomas Wrigglesworth

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Store Norske Spitsbergen Kulkompani
  • Tidsperiode
    2019-2020
Digital dokumentering av Svea
Digital dokumentasjon: NIKU bruker både fotogrammetri (som vist på bildet) og laserskanning fra bakken og dronefoto for å dokumentere bygninger og konstruksjoner i Svea-miljøet. En og en bygning dokumenteres og legges deretter inn i et tredimensjonalt kart. (Foto: NIKU/ Anne-Cathrine Flyen)
Svea
Svea: Hele kulturmiljøet rundt kullgruvedriften i Svea på Spitsbergen skal dokumenteres digitalt. Det er et omfattende prosjekt, hvor bygninger og konstruksjoner av ulik karakter skal gjenskapes i et digitalt Virtual Reality-miljø. (Foto: NIKU/ Anne-Cathrine Flyen)
Svea sett ovenfra
Svea-miljøet på Spitsbergen sett ovenfra. (Foto: NIKU/ Manuel Gabler)
Dronefoto Svea
Dronefoto: For å dokumentere bygningstak og andre deler som er utilgjengelig fra bakken, brukes drone. (Foto: NIKU/ Arild Njåstad)
Laserskanner
Laserskanner: Kombinasjonen av data fra laserskanning og høyoppløselige bilder / fotogrammetri georeferert til nøyaktig geografisk posisjon gjør det mulig å lage detaljerte tredimensjonale modeller av bygninger og andre konstruksjoner i gruvemiljøet. (Foto: NIKU/ Anne-Cathrine Flyen)

Siste nytt