Lastekran på Kapp Amsterdam, Svea
Dokumenterer gruvemiljø: Den store lastekranen på Kapp Amsterdam er en av de enorme konstruksjonene som skal dokumenteres. Kapp Amsterdam var selve livsnerven i gruvedriften i Svea, her ble alt kull som ble tatt ut av fjellet lastet om bord i store kullbåter. (Foto: NIKU/ Anne-Cathrine Flyen)

Digital dokumentasjon av gruvemiljøet i Svea

I forbindelse med opprydningsarbeidet etter gruvedriften i Svea på Svalbard, har NIKU fått i oppdrag fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani å dokumentere kulturmiljøet knyttet til kullgruvedriften i Svea.

Formålet med dokumentasjonen er å lage en tredimensjonal digital modell av hele gruvesamfunnet og slik sikre en unik del industrihistorie for fremtiden. NIKU bruker et tverrfaglig team som kombinerer ulike digitale dokumentasjonsmetoder for å samle inn data. Disse metodene inkluderer dronefoto/-fotogrammetri, fotogrammetri fra bakken og høyoppløselig skanning fra bakken. Én og én bygning dokumenteres og legges inn i et tredimensjonalt kart ved hjelp av georeferering.

Feltarbeidet i Svea ble utført om sommeren 2019 og store mengder med rådata ble hentet inn. Dataene består blant annet av mer enn 5000 enkelte skannposisjoner og nesten 200.000 enkelte fotografier.

I etterarbeidsfasen modelleres først hver bygning basert på innsamlet data ved hjelp av bildebasert modellering (IBM) og 3D-modellering. Etter hvert skal alle 3D-modellene settes sammen med den store lanskapsmodellen i en virtual reality omgivelse. Det skal også integreres flere historiske kilder slik at modellen kan brukes til å formidle historien av Svea.

Den endelige 3D-modellen skal kunne oppleves av publikum på store skjermer og spillkontroller. Der skal man kunne gå rundt i Svea og oppleve gruvebyen, kullkaia, lasteanlegget og inngangen til gruva.

Prosjektleder: Erich Nau
Ass. prosjektleder: Anne-Cathrine Flyen

 

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Store Norske Spitsbergen Kulkompani
  • Tidsperiode
    2019-2022

Siste nytt