Dronefoto Kapp Amsterdam Svea. Foto Manuel Gabler, NIKU
Kullkai kan snart oppleves i virtual reality Kullkaia på Kapp Amsterdam, Svea, Svalbard. er en av mange strukturer fra gruvebyen som kommer med i 3D-modellen av gruvebyen. Foto: Manuel Gabler, NIKU

Gjør det mulig å oppleve gruvebyen Svea som virtual reality

I 2017 ble kullgruvene Svea og Lunckefjell i Svea på Svalbard besluttet stengt etter over 100 års drift. Før Store Norske startet oppryddingen etter gruvedriften, fikk NIKU i oppdrag å dokumentere gruvesamfunnet digitalt. Resultatet blir en virtual reality-modell av Svea for publikum, og en digital ivaretakelse av hundre års industrihistorie.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Dokumentasjonen en del av miljøoppryddingen

Det er strenge miljøkrav på Svalbard, og alle kulturminner fra før 1946 er automatisk fredet. Prosjektleder Morten H. Johansen i Store Norske forteller at svalbardmiljøloven krever at når en virksomhet legges ned, skal alle spor etter virksomheten som ikke er fredet fjernes og området føres tilbake til opprinnelig utseende.

– Dette er et historisk prosjekt. En opprydning etter gruvedrift i stor skala på et så spesielt sted som Svalbard har aldri før blitt gjennomført. Det innebærer blant annet fjerning av industrianlegg, bolig- og kontorbygg, kaianlegg, flyplass og annen infrastruktur. Svea er og har vært et helt spesielt sted, og det fortjener å leve videre for ettertiden, sier Morten H. Johansen, assisterende prosjektleder for Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell.

Gruveanlegget på Svea, Svalbard, ble i 2017 besluttet stengt etter hundre års aktivitet. På vegne av Store Norsk Spitsbergen Kullkompani er NIKU i ferd med å lage en 3D-modell av hele gruvelandsbyen.

Kombinasjon av bygninger, landskap og himmel Denne modellen er under arbeid, og viser et kort utdrag fra kombinasjonen av enkelte 3D-modeller av bygningene med bakgrunnsdata (landskapsmodellen og himmel) rundt Svea. Dataene som vises er fargelagte, høyoppløselige punktskyer samlet inn ved hjelp av laserskanning og fotografering.
Innmåling ved totalstasjonInnmåling var en del av dokumentasjonsarbeidet. Her fra feltarbeidet sommeren 2019 på Kapp Amsterdam. Foto. Erich Nau, NIKU

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er godt i gang, og Store Norske regner med å være ferdig med opprydningen og tilbakeføringen av området til naturen høsten 2023.

NIKUs team jobbet fem intensive uker på Svalbard sommeren 2019 for å dokumentere før nedriggingen hadde begynt.

– Store Norske ønsket å ivareta gruvehistorien fra hele 100-års perioden, også den nyere historien som ikke er beskyttet av fredningsgrensen. Da var digital dokumentasjon av området en god løsning, sier sivilarkitekt Anne-Cathrine Flyen i NIKU.

De delene av gruvesamfunnet som er fra før 1946 skal bli stående, ettersom disse er fredet i henhold til svalbardmiljøloven.

Flyvning fra gammelkaia Denne filmen viser en «flyvning» fra gammelkaia (fra svensketida i Svea), gjennom tankanlegg (diseltank til kraftverket og biler) og opp til HSØ (hovedstoll øst, gruveinngang fra 1970-tallet). Den viser hvordan man som besøkende kan oppleve den virtuelle rekonstruksjonen av Svea ved bruk av spillkonsoller.
Fotodokumentasjon av gammelkaia utført fra båt. Bilde: Erich Nau, NIKU
Fotodokumentasjon fra båtGammelkaia er en av flere strukturer som ble dokumentert fra sjøsiden. Foto: Erich Nau, NIKU

Gruvedrift siden 1917

Stengingen kom 100 år etter at den første gruva ble anlagt i Svea i 1917 av svenske Spetsbergens Svenska Kolfält. I 1936 ble anlegget kjøpt av Store Norske Spitsbergen Kulkompani, som har drevet gruvene siden.

– Gruveanlegget har vært i bruk i hele denne hundreårsperioden, og har vært blant de mest betydningsfulle på Svalbard, forteller Flyen.

– Gruvedriften i Svea har vært en stor og viktig del av norsk tilstedeværelse på Svalbard og har vært den viktigste brikken i å opprettholde et stabilt familiesamfunn på øygruppa. Svea representerer derfor et kulturmiljø med høy historisk verdi og geopolitisk betydning, sier hun videre.

Lager digital Svea-modellErich Nau er ekspert på digitale metoder, og lager den digitale modellen av Svea sammen med animasjons- og visualiseringsselskapet Nubigon.
Dataprosessering av byninger i Svea, Svalbard. Modell Erich Nau.
DataprosesseringModellene lages ved at tusenvis av bilder samles til en helhet.

3D-modellen gjør det mulig å besøke Svea som virtual reality

Dokumentasjonsprosjektet NIKU utfører for Store Norske er også det største prosjektet NIKU har hatt av denne typen. Feltarbeidet i 2019 førte til enorme mengder innsamlet data, hentet inn ved hjelp av drone, fotografering og bakkeskanning.

– Alle bygninger og konstruksjoner i forbindelse med gruvedriften ble målt inn med totalstasjon og laserskanner, og tusenvis av foto ble tatt, forteller arkeolog Erich Nau som jobber med digitale dokumentasjonsmetoder. – Det er disse dataene vi nå skal gjøre om til modeller av Svea folk kan oppleve.

Denne høsten har NIKU startet opp med prosessering og modellering, og sluttresultatet blir en virtual reality-modell som lages sammen med animasjons- og visualiseringsselskapet Nubigon. I modellen kan publikum bevege seg gjennom gruvebyen som den var på nedstengingstidspunktet, men også få mer informasjon om Sveas historie i form av tekst, bilder og video.

– I modellen kommer publikum til å finne elementer og funksjoner de kjenner igjen fra dataspill, som styring ved bruk av spillkontroller og naturlig bevegelse i øyehøyde over terreng.

– Å kunne bevare en viktig del av Svalbards og Norges historie gjennom et så omfattende digitalt prosjekt, er virkelig drømmeoppdraget, avslutter Nau.