Klimaendringene innebærer både langsomme og brå endringer for kulturarven. Risikoen for fuktrelaterte skader øker. Fenomener som flom og ras vil kunne vise seg i nye områder med alvorlige konsekvenser.

Klimaendringer og kulturminner

Klimaendringene innebærer både langsomme og brå endringer for kulturarven

Risikoen for fuktrelaterte skader øker. Fenomener som flom og ras vil kunne vise seg i nye områder med alvorlige konsekvenser.

NIKU gjennomfører tverrvitenskapelige klimarelaterte vurderinger av bygninger og kulturmiljøer.

For å redusere risikoen for kostnadskrevende skader og uopprettelige tap, legger vi vekt på å agere preventivt og finne langsiktige, konkrete og gode løsninger.

NIKU har utviklet metoder som gjør det mulig for kommuner og andre forvaltere å analysere og vurdere klimarelaterte trusler mot kulturminner, f. eks. klima-DIVE.

Utover å gjennomføre oppdrag for eiendomsforvaltere og kommuner, er våre konservatorer og antikvarer involverte i flere forskningsprosjekter som fokuserer på temaet.

Maja  Granberg

Kontakt oss

Maja kan svare på spørsmål rundt klimaendringer og kulturminner

Kontakt

Prosjekter

Eksempler på klimarelaterte prosjekter vi har gjennomført.

Nyhetsartikler