Flom i Lillestrøm 1967 Fra flommen i Lillestrøm i 1967. Foto: Knut Dragsnes/Museene i Akershus

Klima-DIVE

Høsten 2018 fikk NIKU i oppdrag fra Riksantikvaren å utvikle en praktisk metode for å gjennomføre kulturhistorisk stedsanalyse som integrerer fremtidens klimatrusler med utgangspunkt i DIVE-metoden.

Klima-DIVE-metoden gir retningslinjer for vurderingen av sårbarhet, tålegrenser og endringskapasiteter knyttet til klimaeffektene. Med utgangspunkt DIVE-metodens fire trinn ble det innarbeidet en metodikk for å registrere effekter av klimatrusler på kulturarven og for å vurdere klimatilpasninger som ivaretar kulturhistoriske særtrekk.

Resultatene fra prosjektet ble en veileder i metoden og en rapport hvor veilederen prøves ut på Lillestrøm i Skedsmo kommune. Skedsmo kommune var utviklingspartner i prosjektet og Lillestrøm case-studie.

Analysen av Lillestrøm viste bl.a. at Lillestrøm som hageby er en ressurs i klimatilpasningen av byen. Opprettholdelse og ytterligere beplanting og gjenskaping av grønne strøk kan brukes som tiltak for å håndtere den fremtidige økede nedbøren i området. Grøntområder absorberer og infiltrerer vann, i motsetning til asfalterte områder som i stedet øker risikoen for overflatevann og oversvømmelse.

Det kom tydelig frem i analysen at det er flom som er det store problemet for Lillestrøm. Flomsikringer kan integreres i byutviklingen av Lillestrøm. God varsling og flomsikring av både enkeltbygninger og kulturmiljøer er viktig. Det kan gjøres med moderne materialer og metoder, og konstrueres både som faste konstruksjoner (voller) og som midlertidige.

Prosjektleder: Maja Granberg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2018-2019