Oppstart boringer på Bryggen Tirsdag 21. februar 2023 ble de første av de 23 boringene i middelalderbyen Bergen gjennomført. Foto: Elisabeth Langeland Matre, Bergen kommune

Utfører boreundersøkelser i middelalderbyen Bergen

I forbindelse med Bergen kommunes planarbeid med Bybanen i Bergen, skal NIKU og Norconsult gjennomføre prøveboringer på 23 punkter i Middelalderbyen Bergen de neste ukene. Målet med boringene er å undersøke bevaringsforholdene for arkeologiske kulturminner.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Under bakken i de eldste delene av Bergen ligger det materiale som kan fortelle oss om hvordan middelalderens mennesker levde i byens fortid.

–  Små fragmenter som nøtteskall, sagflis og mose, men også rester av bygninger eller jordlag som vitner om byens mange branner, er noe av det man finner i området rundt Bryggen, der hvor byen først ble etablert, forteller arkeolog Rory Dunlop ved NIKUs bergenskontor.

Dette materialet er fredet. At disse kildene til fortiden bevares for framtiden er et av hensynene som må tas når Bybane-traseen over Bryggen skal planlegges.

Derfor gjennomfører NIKU og Norconsult på oppdrag fra Bergen kommune og i dialog med Riksantikvaren boringer på 23 punkt i byen, fra Christies gate i sør til Sandbrogaten i nord.

– Boringene er såkalte grunnboringer med naverbor. Dette er et bor med en lengde på 1 meter og en diameter på 10 cm, som forsiktig bores ned i jordlagene med spor etter menneskelig aktivitet, kulturlagene, i en rekke områder både på Bryggen og andre steder i sentrum, sier Dunlop videre.

Borearbeidet i middelalderbyen Bergen utføres av NorBor AS, og NIKU står for de arkeologiske undersøkelsene. Oppdragsgiver er Bergen kommune.

Grunnundersøkelsene skal gjøres i utvalgte punkter mellom Christies gate og Sandbrogaten, og gjennomføres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane.

Riksantikvaren vil bruke resultatene til å vurdere om planforslaget bør justeres eller endres for å ivareta kulturminnene.

Rory Dunlop og Ambjørg Reinsnos på Bryggen i Bergen februar 2023
Skal utføre boreundersøkelserRory Dunlop og Ambjørg Reinsnos fra NIKUs bergenskontor har ansvar for undersøkelsene i middelalderbyen Bergen. Foto: NIKU
Flere borepunkt i ØvregatenØvregaten er Bergens, og kanskje Norges, eldste gateløp. Flere av borepunktene er i denne gaten.

Vurderer anleggs- og infrastrukturtiltaks påvirkning på kulturminner

På hver av de 23 borepunktene analyseres og dokumenteres jordlagene meter for meter. Det bores ned gjennom hele dybden med spor etter menneskelig aktivitet, fram til naturlig grunn overtar.

Informasjonen skal brukes til å få kunnskap om hvor dypt de arkeologiske kulturlagene ligger, hva de består av, og hvor godt eller dårlig de er bevart.

Kunnskap om bevaringsforholdene for kulturlagene er nødvendig for å forstå om de arkeologiske kulturminnene vil kunne påvirkes av tiltak og anleggsarbeid som skal gjøres i forbindelse med bygging av Bybanen. Riksantikvaren vil bruke resultatene til å vurdere om dagens plan bør justeres eller endres for å ivareta kulturminnene.

Boringene gjennomføres i uke 8-9, og NIKU analyserer funnene fortløpende. Riksantikvaren vil orientere Bergen kommune om resultatene forløpende.