Vågsbunnen i Bergen
Kong Oscars gate Under arbeidet med denne senkekassen fant arkeologene blant annet en nydelig gullring fra middelalderen.

Utgravningene i Vågsbunnen

Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning er engasjert i en rekke små og store undersøkelser i Vågsbunnen i Bergen, på vegne av kulturminneforvaltningsmyndigheten Riksantikvaren.

Denne delen av Bergen gjennomgår en rekke omfattende gravearbeider i regi av blant annet Statens Vegvesen, BIR, Graveklubben og Bergen kommune.

Vågsbunnen var et av middelalderbyens mest sentrale og betydningsfulle strøk, og er trolig den mest sammensatte hva angår naturtopografi, arkeologi og grunnforhold generelt. Imidlertid er det gjort færre arkeologiske undersøkelser her, særlig sammenlignet med Bryggen. En vet altså relativt sett lite om denne delen av middelalderbyen. Følg med her for nyheter om arkeologi i Vågsbunnen.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Flere
  • Tidsperiode
    2016-

Nyhetssaker fra utgravningene i Vågsbunnen