Jorid Martinsen

  • Kommunikasjonsansvarlig

Telefonnummer: 40071589

E-post: jorid.martinsen@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Jorid Martinsen er kommunikasjonsrådgiver i NIKU. Hun jobber med nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev, innhold til forskning.no og andre former for forskningsformidling.

Før hun kom til NIKU jobbet Jorid som kommunikasjonsrådgiver for Norges Husflidslag og som prosjektleder i Wikimedia Norge. Hun har også mye erfaring fra frivillige organisasjoner og interessepolitisk arbeid, blant annet som frikjøpt studenttillitsvalgt ved Universitetet i Bergen og i Norsk studentorganisasjon.

Jorid har en mastergrad i kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen, og i løpet av graden hadde hun også et utvekslingssemester ved Universidad de Valladolid, Spania. I fagkretsen har hun flere fag i formidling og informasjonsarbeid, i tillegg til etnologi, folkloristikk og litteraturfag.