Jorid Martinsen

  • Kommunikasjonsrådgiver

Telefonnummer: 40071589

E-post: jorid.martinsen@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Jorid Martinsen er kommunikasjonsrådgiver i NIKU. Hun jobber med nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev og andre former for forskningsformidling.

Før hun kom til NIKU jobbet Jorid som kommunikasjonsrådgiver for Norges Husflidslag og som prosjektleder i Wikimedia Norge. Hun har også mye erfaring fra frivillige organisasjoner og interessepolitisk arbeid.

Jorid har en mastergrad i kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen, med flere fag i formidling og informasjonsarbeid i fagkretsen.