Spennende utgravning i Tønsberg sentrum

Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) skal grave og gjennomføre arkeologiske undersøkelser i Tønsberg sentrum i åtte uker fremover.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Området som skal undersøkes ligger i Anders Madsens gate 3. Til sammen skal arkeologen undersøke 70 m2 med stort potensiale for middelalderfunn.

– Tønsberg er en unik middelalderby i Norge og det stor faglig interesse rundt utgravinger her i byen, sier Lars Haugesten fra NIKU som er prosjektleder for utgravningen.

Nærhet til kongsgård
Området som graves ligger nærheten av slottsfjellet og kongsgården og det knyttes spenning til om der finnes en sammenheng

– Det skal bli interessant om funnmaterialet kan knyttes til bygg og aktivitet i det området, sier Haugesten

Feltet i TønsbergFeltet som det graves på ligger i Anders Madsens gate 3.

Funn
Arkeologene har vært i sving i en 10 dager og har allerede gjort noen spennende funn på stedet.

– Vi har funnet en fin liten glassperle, en flott kam og en rekke andre småfunn. I tillegg så har vi en mulig vei i form av planker.

Plankerestene som er funnet har tydelige spor av brann, og arkeologene håper å finne ut mer som kan peke på bybranner og generelt fylle noen hull i historien til Tønsberg i middelalderen.

Prosjektleder og utgravningslederFra venstre: prosjektleder Lars Haugesten og utgravningsleder Gorm Seljeseth
LøsfunnArkeolog Katrina Grigorjeva med keramikkskår på feltet.