Solnedgang

Urfolk under press

De norske partnerne i HUMANOR arbeider med urfolk under press på tre områder. Se presentasjoner og bilder her.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Yamal, Russland.

 

Stipendiat Zoia Vylka Ravna (NIKU) undersøker forhold knyttet til kunnskapsoverføring fra foreldre til barn blant nenetsere på Yamal. Det er en utfordring å gi barna tilstrekkelig kunnskap til et liv på tundraen og i reindrifta når de oppholder seg på internatskole i en landsby ni måneder i året.

Det ble sommeren 2015 utført et grundig feltarbeid hvor Ravna deltok på sommerflyttingen utover Yamalhalvøya sammen med en brigade og gjennomførte en rekke intervju og dokumenterte kunnskapsoverføringen som foregikk i hverdagen.

I tillegg er flere runder med intervju av elever og lærere gjennomført på ulike internatskoler samt eldre nenetsere som ikke lenger lever som nomader grunnet alderdom.

HUMANOR
KjørereinZoia Vylka Ravna leder sine kjørerein trygt over en elv, mens Darina (9 år) får sitte på sleden. Foto. Stine Barlindhaug, NIKU
HUMANOR
SommerKontrastene for Darina er stor mellom sommermånedene på tundraen sammen med familien og oppholdet på internatskolen i vinterhalvåret. Foto. Stine Barlindhaug, NIKU
HUMANOR
VinterKontrastene for Darina er stor mellom sommermånedene på tundraen sammen med familien og oppholdet på internatskolen i vinterhalvåret. Foto. Zoya Vylka Ravna, NIKU

Mongolia

 

Dr. Andrei Marin (NMBU) arbeider med nomadenr i Mongolia hvor det de siste tiårene har en økning i ekstreme vær/naturhendelser og som nå oppleves som oftere og voldsommere enn man kjenner til i manns minne.

Flere hundre nomader og flere millioner husdyr er omkommet og tusenvis av familier er hardt rammet. Slike voldsomme og plutselige hendelser er ikke fraværende i Mongolias historie og Marin undersøker eldre kunnskap om hvordan man har håndtert slikt i tidligere tider.

HUMANOR
Fra MongoliaEn gjeter har ført sine hester til en brønn. Foto: Andrei Marin, NMBU
MongoliaKamelflokken gjetes med motorsykkel i det slette og tørre tundralandskapet. Foto: Andrei Marin, NMBU

Porsanger, Norge.

Dr. Stine Barlindhaug (NIKU) arbeider med et case hvor vi gjør en detaljert studie av landskapsbruk gjennom de siste 100 år i en enkelt sommersiida, Skáideduottar, og utforsker endringer i bruken av landskapet innafor siidaen i relasjon til ulike sosioøkologiske drivere.

Arbeidet foregår i tett samarbeid med siidamedlemmer både i forbindelse med intervju og feltarbeid i terrenget hvor de arkeologiske sporene etter landskapsbruken dokumenteres. Data analyseres med fokus på viktige drivere for endring hvor også kulturminner inngår som datagrunnlag.

HUMANOR_2017_Gorbovuonjohka_crop2
Historisk landskapsbrukVed hjelp av PGIS metodikk og registreringer i terrenget har vi i Skáiddeduottar siida kartlagt historisk landskapsbruk gjennom de siste 100 år. Kartet viser et utsnitt av området med blant annet boplassser, samlegjerder og matgjemmer.
Fiskesnare
FiskesnareSamuel J. Anti demonstrerer hvordan de laget fiskesnare av dvergbjørkrot når det var tid for mat. De ordnet seg oftest mat underveis når de gjetet rein på 1950- og 60-tallet og hadde ikke med seg mat. Foto. Stine Barlindhaug